จองที่พัก จองโรงแรมราคาถูก

จองโรงแรม ที่พัก รีสอร์ท สปา ทัวร์ วิลล่า

Wednesday
May 25th
Home จองโรงแรม-ที่พักภาคอีสาน โรงแรม-ที่พัก นครพนม

โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท ใน นครพนม

พระธาตุพนมค่าล้ำ วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

     นครพนม เมืองนครแห่งอีสาน ดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงแถบนี้ เดิมทีเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีโคตรบูร ตัวเมืองตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำโขง(ฝั่งลาว) บริเวณทางใต้ปากเซบั้งไฟ ตรงข้ามกับพระธาตุพนมในปัจจุบัน ตามประวัติเล่ากันว่าเมื่อพญานันทเสนผู้ครองศรีโคตรบูรสวรรคต เสนาอำมาตย์และประชาชนต่างก็เห็นว่าบ้านเมืองเกิดเภทภัยหลายครั้ง ควรที่จะย้ายไปสร้างเมืองใหม่อยู่ตรงข้ามกัน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีป่าไม้รวกขึ้นอยู่เป็นดงจึงได้เรียกชื่อเมืองใหม่นี้ว่า “มรุกขนคร” หมายถึงเมืองที่อยู่ในดงไม้รวก มรุกขนครในสมัยพญาสุมิตรธรรมเมื่อ พ.ศ. 500 นั้นรุ่งเรืองมาก มีเมืองขึ้นมากมายและมีการบูรณะพระธาตุพนมขึ้นเป็นครั้งแรกด้วย โดยการก่อพระลานอูบมุงชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แล้วสร้างกำแแพงล้อมรอบ มีงานสมโภชใหญ่โต หลังจากพญา สุมิตรธรรมแล้วก็มีผู้ครองนครต่อมาอีก 2 พระองค์ แต่ก็เกิดมีเหตุอาเพศแก่อาณาจักรศรีโคตรบูรจนกลายเป็นเมืองร้าง กระทั่งถึง พ.ศ. 1800 เจ้าศรีโคตรบูรได้สร้างเมืองมรุกขนครขึ้นใหม่ใต้เมืองท่าแขก บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ในพ.ศ. 2057 ผู้ครองเมืองมรุกขนครคือพระเจ้านครหลวงพิชิตทศพิศ ราชธานีศรีโคตรบูรหลวง ได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่กลายเป็น “เมืองศรีโคตรบูร” ตรงตามชื่ออาณาจักรดั้งเดิม ในยุคสมัยนี้ยังได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุพนมอีกด้วย

       ต่อมา พ.ศ. 2280 พระธรรมราชา เจ้าเมืองศรีโคตรบูรองค์สุดท้ายได้ย้ายเมืองมาตั้งบนฝั่งขวา (ฝั่งไทย) เยื้องเมืองเก่าขึ้นไปทางเหนือ แล้วให้ชื่อว่า “เมืองนคร” ซึ่งก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายอีกหลายครั้ง ดังเช่น พ.ศ.2321 ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ได้มีการย้ายเมืองอีกครั้งไปตั้งที่ บ้านหนองจันทร์ ห่างขึ้นไปทางทิศเหนือ 52 กิโลเมตร จนถึงสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2333 เมื่อผู้ครองเมืองนครถึงแก่พิราลัย เมืองนครก็ได้ขอขึ้นตรงต่อกรุงเทพมหานคร  โดยรัชกาลที่ 1 พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “ นครพนม ” ชื่อนครพนมนั้นมีข้อสันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองลูกหลวงมาก่อนและมีความสำคัญ ทางประวัติศาสตร์จึงได้ใช้คำว่า “ นคร” ส่วนคำว่า “พนม” ก็มาจากพระธาตุพนมปูชนียสถานที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านาน บ้างก็ว่ามรุกขนครเดิมที่อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งอยู่ในบริเวณที่มี ภูเขาสลับซับซ้อนจึงนำคำว่า “พนม” ซึ่งแปลว่าภูเขามาใช้ ส่วนคำว่า “นคร” ก็เป็นการดำรงชื่อเมืองไว้คือเมืองมรุกขนคร นครพนมจึงหมายถึง “ เมืองแห่งภูเขา” นั่นเอง

            จังหวัด นครพนม มีพื้นที่ประมาณ 5,512.668 ตารางกิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 740 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ คือ อำเภอเมืองนครพนม ธาตุพนม นาแก ท่าอุเทน เรณูนคร บ้านแพง ปลาปาก ศรีสงคราม นาหว้า โพนสวรรค์ นาทม และอำเภอวังยาง 
 
อาณาเขต  

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดงหลวง กิ่งอำเภอหว้าน ใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตย  ประชาชนลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัด  ติดต่อกับอำเภอกุสุมาลย์ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญใน นครพนม 

ททท.สำนักงาน นครพนม ( นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) อ.เมือง นครพนม โทร. 0 4251 3490-1
ประชาสัมพันธ์จังหวัด นครพนม โทร. 0 4251 1730, 0 4252 0797
ท่าอากาศยาน นครพนม โทร. 0 4251 3264
บริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน โทร. 0 4251 2494, 0 4251 3014
สำนักงานจังหวัด นครพนม โทร. 0 4251 1287, 0 4251 1574
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง โทร. 0 4251 1266, 0 4251 5680,0 4251 2469

Link ที่น่าสนใจ 

ททท. สำนักงาน นครพนม
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom  

สำนักงานจังหวัด นครพนม
http://www.nakhonphanom.go.th

อำเภอธาตุพนม
http://www.thatphanom.com

จังหวัด นครพนม 
http://www.nkpinfo.com

วีดีโอ 4 อีสานสนุก สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ (8.58 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-310.html

วีดีโอ Fly & Drive ท่องถิ่นคาทอลิก  นครพนม - สกลนคร (3.38 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-307.html

วีดีโอ ไหว้พระสามแผ่นดิน ตามเส้นทางหมายเลข 8 จ. นครพนม (2.59 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-306.html

วีดีโอ เส้นทางเลียบเลาะริมโขง เยือนถิ่นวัฒนธรรม จ. นครพนม (3.58 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-308.html

วีดีโอ เส้นทางล่องโขงมหานที ศรีโคตรบูรณ์ จ. นครพนม (1.17 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-309.html

วีดีโอ เส้นทางไหว้พระธาตุประจำวันเกิด จ. นครพนม (5.36 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-302.html

วีดีโอ ท่องเที่ยวอำเภอเรณูนคร จ. นครพนม (10.38 นาที)
http://thai.tourismthailand.org/movie-clip-video/clipvideo-detail-335.html

ฟังเสียงบรรยาย บ้านไชยบุรี

Polls

สไตล์การท่องเที่ยวของคุณเป็นแบบไหน